Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

myxmoscato
14:48
myxmoscato
14:48
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
myxmoscato
14:47

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viaquotes quotes

June 08 2015

myxmoscato
23:34
Przyjaźń nie potępia w chwilach trudnych, nie odpowiada zimnym rozumowaniem: gdybyś postąpił w ten czy tamten sposób… Otwiera szeroko ramiona i mówi: nie pragnę wiedzieć, nie oceniam, tutaj jest serce, gdzie możesz spocząć.
— Maldwina von Meysenbug
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatimetobegin timetobegin
myxmoscato
23:33
5601 e819 390
Reposted fromlittlefool littlefool viatimetobegin timetobegin
myxmoscato
23:28
4895 cd63 390
  Rae
Reposted fromAnnju Annju viawyliczanka wyliczanka
myxmoscato
23:28
Nie da się na dłuższą metę znieść tego, że trzeba cały czas być fajnym. To jest nieludzkie bardziej niż "Bravo". I kiedy myślę o sobie, to chyba to mnie zwiodło na manowce. W świecie ciętej riposty i getrów z H&M tak łatwo się zgubić.
— "Najgorszy człowiek na świecie" Małgorzata Halber
Reposted frompierdolony pierdolony viawyliczanka wyliczanka
myxmoscato
23:24
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawyliczanka wyliczanka
myxmoscato
23:24
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viawyliczanka wyliczanka
myxmoscato
23:23
Wiem, że to osobiste pytanie, ale czy jesteś może chory na umyśle?
— Neil Gaiman, Nigdziebadź
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viawyliczanka wyliczanka
myxmoscato
23:19
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna dla "Zwierciadła" | sierpień 2014
Reposted fromwithout without viawyliczanka wyliczanka
23:18
7222 b2e3 390

anamorphosis-and-isolate:

― The Double (2013)
Simon: Because I know what it feels like…to be lost and lonely and invisible.

Reposted fromtwice twice viatbtf tbtf
23:17
6784 3ffb

nvbianprincess:

highonmelanin:

now-this-is-living:

thisiseverydayracism:

tinalikesbutts:

Fucking kids care more about each other than we do

This is what hope looks like.

I just can’t not reblog this

This is literally PROOF that hate IS TAUGHT. It is INGRAINED VERY DEEPLY into society.

That girl missed him so much she literally got up and ran to him c:

The other kid though, he's so happy like "LOOK YOUR HAIRCUT LOOKS LIKE MINE NOW I HAVE THE SAME HAIR AS YOU HEEE"
Reposted fromdanlsnotonflre danlsnotonflre vialenka024 lenka024
myxmoscato
23:13
Reposted fromshakeme shakeme viavertheer vertheer
23:09
myxmoscato
23:02
23:02
4861 b797 390
Reposted frommirowsky mirowsky viatwentyseventh twentyseventh
myxmoscato
22:28
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
myxmoscato
22:28
Ty myślałaś, że wróci, i że będziesz miała happy end z tym pojebańcem. No cóż.
— Jakub Żulczyk
22:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl